Přibyl BOZP

Zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany se postupně staly nezbytnou součástí širokého spektra činností ve všech oblastech současného života (výroba, služby, bydlení, rekreace, sport aj).

Každá z těchto činností vyžaduje uvedení do souladu s platnými legislativními požadavky na zajištění všech prvků bezpečnosti s ohledem na povahu a rozsah dané činnosti. Povinnosti stanovené jednotlivým subjektům pro provozování příslušné činnosti umíme odborně:

  • zpracovat veškerou dokumentaci, vytvořit a nastavit systém řízení BOZP a PO v případech, že doposud neexistuje
  • provádět aktualizace, poradenství a kontrolu funkčnosti u subjektů, u nichž je systém nastaven
  • Příkladného provedení svých služeb hodláme dosáhnout respektem ke klientovi a jeho požadavkům, naplněním jeho spokojenosti a přesvědčení, že patříme k nejspolehlivějším v oboru.

    Stránky se nadále rozvíjejí, ale můžete nás oslovit i nyní.